Khamis, 26 Mei 2011

SIFAT-SIFAT KETUHANAN AGAMA ISLAM DAN KRISTIANantara sifat-sifat ketuhanan yang jelas ditunjukan oleh agama kristian ialah orang kristian umumnya protestan mempercayai "trinity" dengan berbagai-bagai teori atau hujahnya.Akan tetapi orang kristian katolik beranggapan bahawa akidah "trinity" merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada yang ketuhanan.oknum trinity tersebut menurut orang kristian adalah: Tuhan bapa ,Tuhan anak(yesus) dan Rohulqudus. Dalam masalah ini . al kitab menyebutkan bahawa yesus telah mati dan hidup semula berseru:" kerana itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid-ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, anak,dan Rohkudus."


di antara sifat-sifat Tuhan menurut al kitab bahawa tuhan menyesal dan bertaubat setelah menetapkan suatu keputusan yang padanya tidak pernah dijangkakan .Umpamanya penyeselan -Nya atas penciptaan manusia .Demikian juga penyesalan -Nya atas kejadian taufan nabi Nuh firman Tuhan dalam hati-Nya '' aku tidak akan
mengutuk menurut al-kitab ,tuhan juga bersifat lupa:Ada pula dalam agama islam ajaran islam kepercayaan terhadap tuhan yang esa ,merupakan asas utama dalam ajaran agama. kerana itu Allah berfirman dalam al - quran mafhumnya:sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa yang selain daripada(syirik) itu, bagi sesiapa yang dikehendakiNya. Sesiapa yang mempersekutukan Allah,maka sungguh ia telah berbual dosa yang besar.Demikan juga firman-Nya dalam surah lain bermaksud:katakanlah :Dia Allah yang maha Esa. Allah adalah tuhan yang menjadi tumpuan kepada-Nya segala sesuatu. Tiada beranak dabn tiada pula diperanakkan .Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.


Dalam al- quran , Allah menegaskan pula bahawa dia mempunyai ilmu yang sempurna , tidak pernah sesat dan lupa .Ayat kursi merupakan penegasan yang lengkap tentang


keluaran 6:4

kejadian9:13-16

kejadian2:

kejadian32:24-30

an-Nisa:48,116

al -ikhlas:1-4

taha :52


Al-quran dengan jelas membantah ajaran trinitydalam firman-Nya bermaksud:

sekirannya ada di langit dan di bumi tuhan selain Allah , tentulah keduanya itu telah rosak binasa . Maka maha suci Allah yang mempunyai Arasy daripada apa yang mereka sifatkan .

Demikian juga firman Tuhan , mafhumnya :


Al- Baqarah :225

Al-Anbia:22Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan tidak ada tuhan lain beserta -Nya .Kalau ada Tuhan beserta -Nya , tentulah masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk-Nya yang diciptakan-Nya ,dan tentulah sebahagian dati Tuhan -Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yag lain maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan